English Club kurz pre deti

Kurz English Club pre deti

Väčšina kurzov angličtiny pre deti je z veľkej časti zameraná na upevnenie učiva a gramatických javov ktoré deti preberajú v škole. My ale chceme aby sa deti naučili prirodzene komunikovať v angličtine a rozšírili si slovnú zásobu v rôznych smeroch.
............................
Preto tento rok otvárame kurz English Club.
  • Hodiny budú raz týždenne 90 min ( 2x 45min lekcia).
  • Na hodinách budeme komunikovať iba po anglicky.
  • Budeme sa učiť v súvislostiach, zážitkovo a tematicky. To znamená, že nebudeme robiť cvičenia na určitý gramatický jav, alebo sa učiť slovíčka bez kontextu. Namiesto toho budeme preberať rôzne témy, napr. history, science, art, geography, culture, reading, sports... Rozmanité témy na základe ktorých budeme tvoriť, hrať sa, rozprávať, písať, čítať. Hodiny budú zaujímavé, zážitkové, používame mix materiálov od kníh, pracovných listov, videí, pesničiek, hier a online materiálov. Deti si rozšíria slovnú zásobu a komunikačné schopnosti nielen v rámci danej témy ale i bežnej komunikácii medzi sebou v triede. Naučia sa gramatické javy a časy v rámci konverzácie a nie bifľovaním správnych tvarov.

 

  • Deti sa hravou formou učia v súvislostiach a naprieč rôznymi predmetmi. 
  • Kurz je vhodný nielen pre deti ktoré už komunikujú alebo skúšajú rozprávať anglicky ale taktiež pre deti ktoré sa chcú zlepšiť a rozrozprávať v angličtine.
Úroveň: elementary a vyššie
Lektor: Michaela Mitchell/ Pavol Tokoš/ Simona Flajžíková
Počet študentov: 5-6 študentov/ skupina
Trvanie kurzu: sept- dec, jan-mar, apr-jún
Frekvencia hodín: 1x týždenne 90 min
Cena: 130 Euro / 3 mesačný blok