Kurzy pre dospelých

Kurzy pre dospelých

Ponúkame Ti viacero kurzov AJ.

Môžeš si vybrať skupinový kurz (max 6 študentov v skupinke) alebo individuálne hodiny.

Taktiež je na tebe či budeš mať slovenského alebo zahraničného lektora.

Na všetkých hodinách dávame dôraz na komunikáciu.

Na našich hodinách používame rôzne aktuálne materiály, videá, texty, pesničky.

Učebnice si u nás nekupuješ, všetky materiály ti budú poskytnuté na hodine.

Obsah a intenzita hodín sú maximálne prispôsobené študentom. (neučíš sa veci, ktoré sú pre teba irelevantné).

Prvá hodina je zdarma. Zoznámiš sa s lektorom a dohodneš si cieľ, obsah a smerovanie budúcich hodín.

Ponúkame tento okruh zameraní, avšak hodiny môžeme vždy prispôsobiť tvojej potrebe a predstave.