Sloveso GIVE má veľmi veľa výrazov ( a často sa pletie s GET,  čo je opak slovesa GIVE).

Okrem základného výrazu Give si ukážeme príklady troch slovies, ktoré môžeme použiť namiesto Give vo vete.

Give: dať, obdržať, dávať, obdarovávať, poskytovať, udať, odovzdať, venovať.
Je to nepravidelné sloveso: min. čas GAVE, trpné príčastie GIVEN.

 

Can I give you my number?

Môžem ti dať moje číslo? 

 

I gave my mum a great b´day present.

Dala som mojej mame skvelý narodeninový darček. 

 

Synonymá pre GIVE:

 

HAND OUT: odovzdať , rozdať (doslovný preklad by bolo niečo ako dať z ruky)

Can you hand out the tests, please?

Môžeš prosím ťa rozdať testy?

 

DELIVER: doručiť

The shop can deliver the parcel by Friday.

Obchod môže doručiť zásielku do piatku.

 

PROVIDE:  poskytnúť

The state should provide free health care for all.

Štát by mal poskytnúť zdravotnú starostlivosť zadarmo pre všetkých.