Collos- slovné spojenia slovesa +ďalšie slovo sú orieškom pre väčšinu študentov. 

Neexistuje na ne presná definícia, treba vedieť že sa to vyjadrí takto. 

Najčastejšie „collos“ sú spojené s najviac používanými slovesami ako have, take, come, make, do,  get, look a napr. aj GO. 

Dnes si ukážeme pár bežných slovných spojení so slovesom GO. 

Pre viacej Collos pozri:

Have collos

Come collos

GO: ísť, chodiť, pohybovať sa. Preto akékoľvek collo so slovesom GO bude mať vždy v sebe pohyb, aktivitu, zmenu..

GO MAD: byť veľmi nahnevaný, šalieť z niečoho

(keďže je to spojenie so slovesom Go, nie je to finálny stav veci, skorej samotný pocit v s danej chvíli, časovom úseku)

One more day with my mother-in-law and I go mad.

Ešte jeden deň s mojou svokrou a zbláznim sa. 

When she saw the mess kids have done, she went mad.

Keď uvidela neporiadok ktorý deti spôsobili, veľmi sa nahnevala.

GO ONLINE: byť online, pôsobiť online, byť na internete

The webinar goes online in a minute.

Webinár pôjde naživo online o chvíľu. 

Can you go online, so we can talk on Skype?

Môžeš ísť na net aby sme sa porozprávali cez Skype?

GO ABROAD: ísť do zahraničia, cudziny

First time I went abroad was ten years ago.

Prvý krát som odišiel do zahraničia pred desiatimi rokmi.

If you want to go abroad you should speak a foreign language.

Ak chceš ísť do zahraničia, mal by si hovoriť cudzím jazykom. 

GO ON FOOT: ísť peši. 

(ak používame dopravný prostriedok vždy pridáme predložku BY (kým-čím): travel by bus, by train, by tram. Cestovať autobusom, vlakom, električkou. Iba v prípade ak ideme peši, je predložka ON (foot), nikdy BY).

I go on foot to school every day.

Chodím do školy peši každý deň. 

Can you go on foot or you go by car?

Môžeš ísť peši alebo pôjdeš autom?

GO OUT OF BUSINESS: odísť z biznisu, zatvoriť firmu

I think your lost is so big, you should go out of business.

Myslím si, že tvoja strata je tak veľká, že by to mal zatvoriť.

In avarage, one out of five companies goes out of business within first two years.

V priemere jedna z piatich firiem skončí behom prvých dvoch rokov.

GO FISHING: ísť na ryby

(aktivity ktoré sa končia na “ ing“, napr. skating, swimming, running, climbing sa zvyčajne spájajú so slovesom Go. )

We go fishing every Friday.

Každý piatok chodíme rybárčiť. 

Last year we went fishing to Norway and it was fabulous.

Minulý rok sme išli rybárčiť do Nórska a bolo to úžasné. 

GO BANKRUPT: zbankrotovať, stratiť všetko

The national bank went bakrupt within a week.

Národná banka zbankrotovala behom týždňa.

If you are in red numbers, you can easily go bankrupt.

Ak si v mínuse, ľahko môžeš zbankrotovať.

GO BALD: plešivieť ( proces, ktorý prebieha)

Thomas went bald so quickly!

Thomas oplešivel tak rýchlo!

Some man go bald later than the others. Its very individual.

Niektorí muži plešivejú neskôr ako iný. Je to veľmi individuálne. 

Categories