Sloveso HATE, nenávidieť, neznášať asi každý pozná alebo sa sním už stretol.

Ale náš stupeň nechuti voči niečomu môžeme vyjadriť aj inými slovesami alebo frázami.

Bežne používané sú: DETEST, BE SICK OF a CAN´T STAND.

 

1: DETEST – nemať rád, neznášať

I detest any kind of violence.

Neznášam akýkoľvek druh násilia.

 

She detested him righ away.

Ihneď ho znenávidela.

 

He detests riding a car when it´s raining.

Nerád šoféruje auto keď prší.

 

2: BE SICK OF – byť zle z … ! vždy s predložkou OF

I´m sick of you!

Je mi z teba zle!

 

They are sick of their working conditions.

Je im zle z ich pracovných podmienok.

 

I´m sick of your excuses. You´re just lazy.

Je mi zle z tvojich výhovoriek. Ty si iba lenivý/á.

 

3: CAN´T STAND– nemôžem vystáť

I can´t stand my workmate. She is terrible.

Nemôžem vystáť moju kolegyňu. Je hrozná.

 

He couln´t stand her  controling, so he left her.

Nemohol vystáť jej kontrolovanie, tak ju opustil.

 

I just can´t stand this miserable weather anymore.

Už  viacej nemôžem vystáť toto strašné počasie.

Pre viacej I CAN´T frázy pozri tu.