Pokračovanie seriálu o slovných spojeniach, tentoraz HAVE a skúsenosť (experience).

Sloveso HAVE používame v spojitosti s výrazmi pre skúsenosť, zážitok, chuť, niečo nové čo sme vyskúšali.

 

Pre viacej Have collos pozri:

Have+ communication

Have+food and drinks

 

HAVE A TASTE: ochutnať, mať vkus

Strawberry has a sweet taste.

Jahoda má sladkú chuť.

 

She has a terrible taste in clothes.

Má strašný vkus na oblečenie.

 

HAVE A SMELL: ovoňať 

Do you want to have a smell? I can´t define what is it like.

Chceš to ovoňať? Neviem to popísať čomu sa to podobá. 

 

HAVE A TOUCH: dotknúť sa

Oh, it´s so cute. Can I have a touch?

Ó, to je také roztomilé. Môžem sa dotknúť?

TIP! Be in touch– byť v kontakte ( podobný výraz, ale používa sa sloveso byť, nie Have)

 

HAVE A TRY: vyskúšať

Come on! It´s not so difficult as it looks like. Have a try!

Poď. Nie je to také ťažké ako to vyzerá. Vyskúšaj to!

 

HAVE A GO: podobne ako have a try, vyskúšať si

 

HAVE A LOOK: pozrieť sa

Johny, have a look. Is this your sister?

Johny, pozri sa. Je toto tvoja sestra?

 

HAVE A BITE: zahryznúť sa, niečo malé si zjesť

Gosh, I´m starving. Do you mind if I have a bite of your sandwich?

Umieram od hladu. Vadilo by ti, ak by som si uhryzol z tvojho sendviča?

 

HAVE A LAUGH: zasmiať sa

Everytime I meet up with Katie we have a great laugh. She is so funny.

Každý krát keď sa stretnem s Katkou sa skvelo zasmejeme. Je taká zábavná.