Ďalšia zo série HAVE collos- slovných spojení so slovesom Have. 

Tentoraz pitie a jedlo. 

Pre ďalšie HAVE collos pozri:

HAVE+ communication

HAVE+experience

HAVE a BREAKFAST/LUNCH/DINNER: mať, dať si raňajky, obed, večeru. Raňajkovať, obedovať, večerať.

Did you have a breakfast today?

Raňajkoval si dnes? 

Have you had your lunch yet?

Už si obedoval?

We always have a dinner with all my family.

Večeriame vždy s celou rodinou. 

HAVE A DRINK: napiť sa, dať si niečo na pitie, “ ísť na pohárik“.

It was really long day. Let´s have a drink before we go home.

Bol to naozaj dlhý deň. Poďme na pohárik než pôjdeme domov. 

Would you like to have a drink with me?

Išiel by si si so mnou sadnúť na drink? (káva, alko, nealko:-))

HAVE A COFFE/CUP OF TEA: mať, dať si kávu, šálku čaju

Can I have a cup of tea, please?

Môžem poprosiť šálku čaju? 

We can have a coffe on Wednesday, right?

Môžeme skočiť na kávu v stredu, že?

HAVE A MEAL/SANDWICH/SWEET: mať, dať si jedlo, sendvič, sladkosť. 

(pred meal, sandwich.. nezabúdame uviesť člen „A“ alebo „AN“)

Can I have a sweet now, when I tidied my room?

Môžem si teraz, keď som si upratal izbu, dať sladkosť?

I´d love to have a tuna sandwich.

Prosím si tuniakový sendvič.

Categories