Áno, priznávam, slovo FUCK nie je to, čo sa zvyčajne vyučuje na hodinách AJ.

Avšak toto slovo sa používa denne, vidíme a počujeme ho všade.

Je to jediné slovo v angličtine ktoré môžeme použiť ako skoro všetky slovné druhy.

Vyjadruje v podstate všetky pocity. Záleží ako ho použijeme, akým tónom hovoríme.

Preto sa pozrime na jeho rôzne použitia a významy.
(zdržím sa prekladu samotného slova Fuck, myslím že si každý domyslí význam).

 

Rôzne použitia slova FUCK:

 

1. Agression (agresia): Fuck you.

2. Despair (zúfalosť): Fucked again.

3. Dismay (ohromenie): Oh! Fuck it!

4. Laziness (lenivosť): He is a fuck off.

5. Passive (pasivita): Fuck me.

6. Benevolence (láskavosť): Don´t do me any fucking favours.

7. Command (rozkaz): Go fuck yourself!

8. Agreement (súhlas): You fucking right.

9. Incompetence (nekompetentnosť): He is a fuck-up.

10. Uglines (škaredosť): You are a dump looking fuck.

11. Ignorance (ignorancia): He is a fucking jerk.

12. Identification (identifikovanie): Who the fuck are you?

13. Trouble (problém): I guess I´m fucked now.

14. Fraud (podvod): I got fucked by my lawyer.

15. Confusion (zmätok): What the fuck.

16. Etiquette (etiketa): Pass the fucking salt.

17. Philosophical (filozofické): Who gives a fuck?

18. Encouragement (povzbudenie): Keep on fucking.

19. Denial (odmietnutie): You ain´t fucking me.

20. Annoyance (mrzutosť): Don´t fuck with me.

21. Rebelion (rebelstvo): Fuck the world.

 

Slovo Fuck ako rôzne slovné druhy:

  1. Noun (podstatné meno)

I don´t give a fuck.

You are such a fucker.

 

2.  Command (rozkaz)

Fuck you!

 

3. Adjective (prídavné meno)

This is the best fucking curry ever.

 

4. Verb (sloveso) pravidelné fuck- fucked-fucked

I don´t want to fuck.

 

5. Root word (kmeň slova)

You are so dumbfuck.

 

6. Pronoun (zámeno)

He has always been a fucktard. (fuck+retard= fucktard).

 

7. Adverb (príslovka)

I fucking love this.

 

8. Exlamation (zvolanie).

Oh fuck!

 

9. Question (otázka)

What the fuck?

 

Bežné fráze/idioms so slovom Fuck.

 

Fuck! Fuck it! vyjadruje zlosť, nahnevanie

I don´ want to play anymore. Fuck it, I´m still loosing.

 

What the fuck? (WTF)

What the fuck you doing here?

 

Go fuck yourself. (offensive)

 

Was she a good fuck? (vulgar , very informal)

Was she a good fuck? Yes, she was an excellent fuck.

 

Holy fuck! prekvapenie

Holy fuck! I didn´t expect this!

 

Fuck me. nahnevaný, sklamaný zo seba.

Fuck me, I forgot my keys at home.

 

Are you fucking with me? klameš mi?

 

Stop fucking around- prestaň robiť blbosti/nedôležité veci

Stop fucking around and help me with this project.

 

I don´t give a fuck. je mi to jedno.

Don´t go there, its very dangerous.

I don´t give a fuck.

Príklad na I don´t give a fuck ….

 

Shut the fuck up. (offensive)

Oh, I can´t listen to you anymore. Shut the fuck up.

 

Abso-fucking-lutely: zvýraznenie príd. mena vložením slova fuck

How was the cake?

De-fucking-licious. I cant stop eating it.

 

To be fucked: byť na to zle

I´m fucked. I have no place  to stay.

 

Fuck yeah/fuck no

Do you want to go out with me?

Fuck yeah!