LOOK-GLANCE-STARE-PEEK

Synonyms of verb LOOK. 

 

LOOK: výzor (podst. meno), vyzerať, pozerať sa na (+ AT)

look+AT+vec, osoba.. na čo pozeráme

 

Can you look at this?

Môžeš sa pozrieť na toto?

 

Johnny looked at me and  wawed.

Johnny sa pozrel na mňa a zamával. 

 

GLANCE: zbežne pozrieť, rozhliadnuť sa, ukradomky sa pozrieť na, pohľad na

 

Anne glanced down at her watch.

Anne rýchlo pozrela na jej hodinky.

 

I glanced to my right and saw her crying.

Pozrel som sa napravo a videl som ju plakať.

 

STARE: zízať, uprene sa dívať, civieť, uprene hľadieť

 

Stop staring at me!

Prestaň na mňa zízať!

 

He stared at her in amazement.

Pozeral na ňu v (nemom) úžase.

 

PEEK: nazrieť, nakúknuť, pokukovať

 

Tommy peeks inside a room.

Tommy nakúkol do izby.

 

I just wanted to peek inside quickly to see who was there.

Iba som chcel rýchlo nazrieť dovnútra, aby som videl kto tam je.