I am a little lyrics freak (slang word for a fool) and today we will have a translation of a really good song made by DEPECHE MODE.

 

 Its name is  Walking in my shoes

(understand that music lyrics is a new poetry, translating you can learn a lot of new words and you fix them better to your memory, so it is useful)

Idiom: Walk a mile in my shoes

This idiom means that you should try to understand someone before criticising them

Song Walking in my Shoes by Depeche Mode

Lyrics:

I would tell you about the things

They put me through

The pain I’ve been subjected to

But the Lord himself would blush

The countless feasts laid at my feet

Forbidden fruits for me to eat

But I think your pulse would start to rush

Now I’m not looking for absolution

Forgiveness for the things I do

But before you come to any conclusions

Try walking in my shoes

Try walking in my shoes

You’ll stumble in my footsteps

Keep the same appointments I kept

If you try walking in my shoes

If you try walking in my shoes

Morality would frown upon

Decency look down upon…

The scapegoat fate’s made of me

But I promise now, my judge and jurors

My intentions couldn’t have been purer

My case is easy to see

I’m not looking for a clearer conscience

Peace of mind after what I’ve been through

And before we talk of any repentance

Try walking in my shoes

Try walking in my shoes

You’ll stumble in my footsteps

Keep the same appointments I kept

If you try walking in my shoes

If you try walking in my shoes

Try walking in my shoes….

 

Povedal by som ti o veciach

Ktorými ma nechali prejsť

O bolesti, ktorej som bol vystavený

No Pán sám by sa začervenal

Nespočetné oslavy položené k mojim nohám

To bolo pre mňa zakázaným ovocím

Ale myslím, že tvoje srdce by sa rozbúšilo

Teraz nehladám absolútne

odpustenie za veci, ktoré pácham

Ale predtým, než si urobíš akýkolvek záver

Skús kráčať v mojich  topánkach

Skús sa vžiť do mojej situácie

Budeš zakopávať zozadu o moje kroky

a držať sa rovnakých dohôd, kt som sa držal ja

Keď skúsiš kráčať v mojich  topánkach

Ak sa vžiješ do mojej situácie

Morálnosť by sa na mňa zamračila

Slušnosť by sa dívala zhora…

Stal sa zo mňa osud obetého baránka

Ale fakt prísahám, môj sudca a porotci

že moje úmysly nemohli býť čistejšie

Môj prípad sa dá lahko pochopiť

Nehladám čistejšie svedomie

Klud v duši po tom, čím som prešiel

A skôr, než sa budeme baviť o pokání

Skús kráčať v mojich  topánkach

Skús sa vžiť do mojej situácie

Budeš klopýtať v mojich stopách

Držať sa rovnakých smerovaní, ako ja

Keď skúsiš kráčať v mojich  topánkach

Keď sa pokúsiš vžiť do mojej situácie

Skús kráčať v mojich topánkach…

Categories