Phrasal verb RUN OUT OF means:  

  • something we have used  and it is finished now, it has gone. 
  • niečo čo sme používali už nie, došlo, už nemáme

 

Examples:

We have run out of food.

Mum, can I have cereals with milk? Honey, we run of milk, I´m sorry.

Mami, môžem si dať cereálie s mliekom? Zlato, už nám došlo mlieko. Prepáč.

 

I´m pennyless. I run out of all my money I have saved.

Som na mizine. Došli mi všetky peniaze, ktoré som si našporil.

 

Gosh! Where is the nearest petrol station? We run out of petrol/gas.

Ó, môj bože! Kde je najbližšia čerpacia stanica? Došiel nám benzín/plyn.

 

My husband has run out of patience. He wants to get divorced.

Môjmu manželovi došla trpezlivosť. Chce sa dať rozviesť. 

 

We are running out of time. We must go. Now!

Dochádza nám čas( už nemáme čas). Musíme ísť. Teraz!