Sloveso Run- bežať a jeho synonymá, tj. slová podobného významu: Rush, Sprint a Hurry. 

Run- bežať, fungovať, prevádzkovať.

( je to nepravidelné sloveso: Run-Run-Run. Pri „ing“ tvare sa zdvojuje posledné písmeno: I´m running).

Sophia run all the way to the school.

Sophia bežala celú cestu do školy.

I love running. I´m running every day.

Milujem beh (slovo running je v tomto prípade podstatné meno). Behávam každý deň. 

My cousin runs a small company.

Môj bratranec má malú firmu. 

Synonymá k slovu Run. 

RUSH: ponáhlať sa (pravidelné sloveso: Rush-rushed-rushed)

Don´t rush. We are on time.

Neponáhľaj sa. Sme na čas (stíhame). 

rushed her off to school, we were late.

Popoháňal som ju do školy, meškali sme. 

SPRINT: šprintovať, náhliť sa (pravidelné sloveso: Sprint-sprinted-sprinted)

I had to sprint to catch a train.

Musel som utekať aby som chytil vlak.

Katie sprints every day in order to be the best sprinter ever.

Katie šprintuje každý deň aby sa stala najlepšou šprintérkou všetkých čias. 

HURRY: ponáhlať sa (pravidelné sloveso: Hurry-hurried-hurried)

Hurry or we´ll be late.

Pohni si, lebo budeme meškať. 

After spending hours at dentist I hurried back to work.

Ponáhľal som sa späť do práce po tom čo som strávil hodiny u zubára.