Zopár príkladov aké slová použiť namiesto slova SOMETIMES- niekedy. 

Tri synonymá k slovu Sometimes, ktorými môžeme obohatiť náš slovník. 

 

FROM TIME TO TIME: z času na čas. Niekedy, ale nie veľmi často. 

From time to time I still think of him.

Z času na čas naňho stále myslím.

 

Do you come here often? No, from time to time, it´s bit far away.

Chodíte sem často? Nie, z času na čas, je to trochu od ruky.

 

ONCE IN A WHILE: raz za čas. Niekedy , ale nie často.

We meet for a dinner once in a while.

Raz za čas sa stretneme na večere.

 

Once in a while I sort out all my clothes.

Raz za čas pretriedim všetko moje oblečenie. 

 

ONCE IN A BLUE MOON: nie veľmi často

My cousin lives in Australia so we meet once in a blue moon.

Môj bratranec žije v Austrálie takže sa stretneme iba občas. 

 

Do you exercise? Once in a blue moon, I have gyms and running.

Cvičíš? Občas, neznášam telocvične a behanie.