Termíny a téma táborov

Počas letných prázdnin 2021 organizujeme obľúbené denné  tábory v Skalici. Termíny sú:

 • Tábor A: 05.07-09.07
 • Tábor B: 12.07-16.07

Téma táborov:
Všetky tri turnusy sú " zážitkové" a vhodné ako pre dievčatá tak i pre chlapcov. Na každom tábore:

 • budeme mať veľa športových aktivít
 • hrať rôzne skupinové hry ako vonku tak i vnútri
 • veľa tvoriť a kreatívne sa realizovať
 • sa budeme kúpať (v prípade priaznivého počasia)
 • pôjdeme na prechádzky a výlet
 • zatancujeme a zaspievame si
 • pochutíme si na skvelom občerstvení počas celého dňa
 • budeme sa hrať, hrať a hrať, zoznámime sa s novými kamarátmi a vyjašíme sa do sýtosti 🙂

Ak máte akékoľvek otázky neváhajte nás kontaktovať na 0908594206.

Všeobecné informácie

 • Všetky tri tábory sú denné, tj. od 08.00-16.00
 • Cena za turnus je 110 Eur / dieťa
 • v cene je zahrnutá strava ( chutná desiata, obed, olovrant), pitný režim, pomôcky a materiál, odmeny a vstupy na atrakcie.
 • tábory budú prebiehať v ETC Centrum, Gorkého 27, Skalica
 • hlavný vedúci: Mgr. Pavol Tokoš a Mgr. Andrea Vanková, ďalší vedúci: Mgr. Rastislav Bartal, BA Barbora Hastíková, Simona Flajžíková
 • tábory sú určené pre deti na ZŠ a deti v predškolskom veku
 • prihlásiť sa môžu aj deti ktoré nenavštevujú krúžok angličtiny (znalosť angličtiny nie je podmienkou)

Video z letných táborov 2019

Registrácia, platba, storno podmienky

Registrácia
 1. Pre registráciu stačí priamo vyplniť  REGISTRAČNÝ FORMULÁR alebo zaslať email na barbora.hastikova@seznam.cz alebo sms na 0908594206.
 2. Po vyplnení registračného formuláru Vám príde do pár dní email o registrácii, informácie o platbe a formulár na stiahnutie o bezinfekčnosti dieťaťa.
.....................................................................
Platba
Uhradiť poplatok za tábor v sume 110 Eur môžete na:
Angličtina v Skalici, s.r.o.
účet ČSOB:     Iban:SK2075000000004023906946
Do správy pre príjemcu treba uviesť: TABOR  a meno dieťaťa
Tábor je nutné uhradiť do 30.06.2020. Platby prijímame v rozmedzí 15.06- 30.06 2021.
.........................................................
Storno podmienky pre účastníkov:
 • Účasť na tábore je možno zrušiť max 7 dní pred začatím tábora bez storno poplatku a uhradená suma bude účastníkovi vrátená v plnej sume.
 • Následne je storno poplatok plná suma (110 Eur) a uhradená suma za tábor sa nevracia.
 • Nástupom účastníka do tábora sa stráca nárok na vrátenie účastníckeho poplatku.
 • Odpúšťame storno poplatky napr. pri chorobe dieťaťa?
Je nám ľúto ale neodpúšťame. Takto vzniknutú medzeru v rozpočte a uhradené čiastky za objednaný materiál a služby nám nikto nekompenzuje.
.......................................................
Ostatné podmienky:
 • Rodič je povinný pri nástupe odovzdať fotokópiu preukazu poistenca a čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa (bude vám zaslané emailom).
...................................................
 • Angličtina v Skalici môže  zrušiť tábor z nasledujúcich dôvodov:
- z dôvodu neobsadenia tábora dostatočným počtom účastníkov
- z dôvodu vyššej moci ( tj. karanténa a pod.)
V týchto prípadoch bude vrátená plná suma účastníckeho poplatku.