• Too or So?

  Kedy správne použiť TOO a SO?    TOO: príliš. Používa sa ako negatívny výraz, vždy pred prídavným menom alebo príslovkou, nie podstatným menom. (ak použije TOO na konci vety, znamená to TIEŽ. Napr. I like chocolate, too. Ja taktiež (tiež) Viac ...

 • Holiday or Vacation

  Obe slová sú podobné, znamenajú voľno, dovolenka, prázdniny. Avšak sú určité rozdiely v ich používaní.     Christmans is my favourite holiday. Vianoce sú môj obľúbený sviatok.   I took vacation two months ago. Pred dvomi mesiacmi som mal dovolenku.   Where Viac ...

 • Look, See and Watch

  Aj vám sa to stále pletie kedy použiť LOOK, SEE alebo WATCH? LOOK / AT /: pozerať – zvyčajne za nejakým účelom “ Look at me when I´m talking to you!“ Pozeraj sa na mňa keď s tebou hovorím! SEE : vidieť – Viac ...

 • Regular Verbs-Past Tense

  Minulý čas, strašiak každého študenta.  Asi i ty často váhaš, ktoré sloveso je pravidelné a ktoré nepravidelné a to v tej minulosti povedať. Začnime s tými ľahšími, a to pravidelnými slovesami.   Ak chcem niečo vyjadriť v minulom čase, v kladnej vete vždy musíme dať sloveso do minulého tvaru. Viac ...

 • Confusing words

   Confusing words- slová, ktoré sú mätúce. Sú to slová, ktorá majú veľmi podobný spelling (píšu sa podobne), niekedy i výslovnosť, ale ich význam je odlišný. Pozrime sa na pár najbežnejších slov, ktoré si študenti často pletú. Weather: počasie Today we Viac ...