Cenník

Skupinové hodiny

8/študent

Skupinové hodiny od 15 rokov a dospelí študenti:

8 Euro / študent

Platba mesačne.

Predškoláci/ deti do 15 rokov

5/študent

Deti predškolský vek/prvý stupeň ZŠ

Skupinové hodiny.

Platba na 3 mesiace vopred.

Individuálna hodina Deti

12/študent

Individuálna hodina Deti do 15 rokov

SK / Native lektor.

Platba mesačne.

Individuálna hodina Dospelí

15/študent

Individuálne hodiny deti nad 15 rokov/ dospelí

SK / Native lektor.

Platba mesačne.

Online hodiny

20

Lektor: BA Barbora Hastíková.

Čas a deň podľa dohody.

Platba mesačne.