Sloveso GET sa väčšina študentov učí ako jedno z prvých, základných slovies.

Znamená dostať, obdržať, získať, nadobudnúť, prijať.

Avšak taktiež sa používa v množstve iných výrazov.

Niekedy je vhodné nahradiť GET iným slovesom, jeho synonymom.

OBTAIN : získať, dosiahnuť, zadovážiť si, opatriť si

William is entitled to obtain a reward.

William má nárok na získanie odmeny.

 

RECEIVE : dostať, prijať, zachytiť, získať

Did you receive my mail yesterday?

Dostal si môj email včera?

 

EARN : zarobiť, získať, nadobudnúť, zaslúžiť si

I want to earn at least 150Euro in this round.

Chcem získať aspoň 150Euro v tomto kole.