Idiom to have hungry eyes: 

 

  • túžiť po niečom, priať si niečo, túžobne hľadieť na niekoho

He was staring at me all the time with hungry eyes.

Celý čas na mňa civel s túžobným pohľadom. 

 

  • mať na niečo zálusk, veľmi si niečo priať

My workmate Robert has hungry eyes for that new position.

Môj kolega Robert má zálusk na tú novú pozíciu. 

 

  • mať na niečo chuť, i keď nie sme hladný

Oh, I just love this cheesecake. But I´m stuff. I guess, I just had hungry eyes

Ja milujem tento cheesecake. Ale som plný. Asi mi iba ” na to vyliezli oči”.

(keď to vidím, mám chuť, vyzerá to skvelo, jem očami…)

 

A video na precvičenie fráze- nesmrteľný song z Hriešneho tanca- Hungry Eyes

Categories