Very important thing is to stay fit and relieve from the stress everyday.

Good choice is to relax by listening to a music, exercise or dance.

 

The following song by MOLOKO can start up your day and mood as well.

 

In THE TIME IS NOW you are able to see that you can say a lot by using simple words, it is the task of na artist, lyrics describes the story and graduates to the point: no matter what time it is, you can feel free…

Tune in, just smile ‘n’ be happy!

The video recalls early years without the smartphones while being in the crowd of audience.

(They were not invented yet. Nice memories back (:-))

 

Idiom: go out on a limb

if you go out on a limb, you state an opinion or you do something which is very different to most other people.

 

http://Video Moloko The time is now

 

You’re my last breath

You’re a breath of fresh air to me

Hi, I’m empty

So tell me you care for me

You’re the first thing

And the last thing on my mind

In your arms I feel

Sunshine

On a promise

A day dream yet to come

Time is upon us

Oh but the night is young

Flowers blossom

In the winter time

In your arms I feel

Sunshine

Give up yourself unto the moment

The time is now

Give up yourself unto the moment

Let’s make this moment last

You may find yourself

Out on a limb for me

Could you expect it as

A part of your destiny

I give all I have

But it’s not enough

And my patience is shot

So I’m calling your bluff

Give up yourself unto the moment

The time is now

Give up yourself unto the moment

Let’s make this moment last

Give up yourself unto the moment

The time is now

Give up yourself unto the moment

Let’s make this moment … last

And we gave it time

All eyes are on the clock

But time takes too much time

Please make the waiting stop

And the atmosphere is charged.

In you I trust.

And I feel no fear as I

Do as I must.

Give up yourself unto the moment

The time is now

Give up yourself unto the moment

Let’s make this moment last.

Give up yourself unto the moment

The time is now

Give up yourself unto the moment

Let’s make this moment last

Tempted by fate

And I won’t hesitate

The time is now

And I can’t wait

I’ve been empty too long

The time is now

The tender night has gone

And the time has gone

Let’s make this moment last

And the night is young

The time is now.

Let’s make this moment last.

Give up yourself unto the moment

The time is now

Give up yourself unto the moment

Let’s make this moment … last.

Si mojím posledným nádychom

Si pre mňa závanom čistého vzduchu

Ahoj, som prázdna

Tak mi povedz, že máš o mňa záujem

Si prvou vecou

A poslednou v mojej mysli

V tvojom objatí cítim

Slnečné svetlo

V slube, že

Denný sen má ešte prísť

Čas záleží len od nás

Oh, ale noc je ešte mladá

Kvetiny rozkvitajú

V zimnom čase

V tvojom náručí cítim

Slnečný svit

Tak sa oddaj tomuto momentu

Čas nadišiel

Vzdaj seba  tomuto momentu

Nechajme tento moment trvať

Sám môžeš prísť na to, že

Si kvôli mne vzdialený od ostatných

Mohol si to očakávať ako

súčasť tvojho osudu

Dávam všetko, čo mám

Ale to nie je dosť

A moja trpezlivosť je na konci

Preto volám tvoje blufovanie

Tak sa oddaj tomuto momentu

Čas nadišiel

Vzdaj sa  tomuto momentu

Nechajme tento moment trvať

Tak sa oddaj tomuto momentu

Čas nadišiel

Vzdaj seba  tomuto momentu

Nechajme tento moment trvať

A dali sme tomu čas

Všetky oči sú uprené na hodinách

Ale čas trvá tak dlhý čas

Prosím pozastav to čakanie

A atmosféra je nabitá

V teba dôverujem

A necítim žiadny strach, keď

Urobím, čo musím.

Tak sa oddaj tomuto momentu

Čas nadišiel

Vzdaj sa  tomuto momentu

Nechajme tento moment trvať

Tak sa oddaj tomuto momentu

Čas nadišiel

Vzdaj seba  tomuto momentu

Nechajme tento moment trvať

Pokúšaná osudom

A nebudem váhať

Čas nadišiel

A nemôžem čakať

Bola som prázdná príliš dlho

Čas nadišiel

Nežná noc odišla

A ten čas skončil

Nechajme tento moment trvať

A noc je ešte tak mladá

Čas nadišiel

Nechajme tento moment trvať

Tak sa oddaj tomuto momentu

Čas nadišiel

Vzdaj sa  tomuto momentu

Nechajme tento moment… posledným

Categories